///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 5507  ตอบ 18  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2312  ตอบ 2  
ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำ (7 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0  
 
 
อบต.หล่มเก่า ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 มิ.ย. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ศรีมงคล เรียนขายของออนไลน์หลักสูตรปฏิบัติตัวต่อตัวสอนขายสินค้าจากประสบการณ์การขายของออนไ (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (9 มิ.ย. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 5507  ตอบ 18
อบต.ระวิง ทดสอบ (6 พ.ค. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 1
ทต.วังโป่ง เว็บไซต์ ทต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หล่มเก่า สอบถามตำแหน่งว่าง (1 พ.ค. 2560)    อ่าน 2520  ตอบ 19
อบต.ท้ายดง อัพเดตข้อมูลต่างๆ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด รับถ่ายภาพมุมสูง (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 3
อบต.ชอนไพร ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา (12 เม.ย. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
 
 
คู่มือประชาชน(สำนักปลัด) [ 15 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2560-2562 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 1 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 40 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.ท่าพล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชน “ปลูกดอกดาวเร [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.นาเกาะ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านติ้ว แผ่นพับรณรงค์ \"รู้ไว้ ไร้เอดส์\" [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเกาะ คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญร่วมงานประเพรีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเกาะ งานประเพณีบุยบั้งไฟ ประจำปี 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าพล ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับชำระค่าไฟฟ้า [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ซับพุทรา ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงารการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี 2559 ขององค์การบริหา [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
 
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ขอส่งแผ่นซีดีสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1216  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B) กพส. มท 0810.2/ว1225  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 22 มิ.ย. 2560 ]
 

 
 
โครงการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ  [ 22 มิ.ย. 2560 ]     
การประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.  [ 20 มิ.ย. 2560 ]     
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี  [ 16 มิ.ย. 2560 ]   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา:ประเทศ 4.0  [ 16 มิ.ย. 2560 ]   
แจ้งรายงานประจำปี 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี2559  [ 15 มิ.ย. 2560 ]   
ขอเชิญหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา(ว2608)  [ 14 มิ.ย. 2560 ]   
ขอความร่วมมืออปท.ให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน  [ 14 มิ.ย. 2560 ]   
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ใก้แก่ อปท.  [ 14 มิ.ย. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553