วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 อย่าลืมไปเลือกตั้ง สว. (สมาชิกวุฒิสภา) ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน //แจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สว. ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2557 ณ งานทะเบียนราษฎร //
 


หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชุด [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 132 


การแข่งขัน EMS Rally หน่วยปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอวิเชียรบุรี [ 25 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 115 


วันเด็กเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2557 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
อยากทราบว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำ ปี 2555 มีวันไหน ที่ไหน (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 690  ตอบ 3  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (23 ม.ค. 2557)    อ่าน 3709  ตอบ 28  
สมัครงาน (21 ธ.ค. 2556)    อ่าน 242  ตอบ 2  
 
 
อบต.หล่มเก่า นายวิศรุต กงเกียนถูกรถชนที่กบินทร์บุรี (24 เม.ย. 2557)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 9548  ตอบ 39
ทต.บัววัฒนา จะเทียบกันได้ไง ก็เด็กนาย กับคนเก่งสุด (14 เม.ย. 2557)    อ่าน 125  ตอบ 0
อบต.นายม การขอรับการช่วยเหลือ ช่วง สงกรานต์ 57 (13 เม.ย. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.ซับไม้แดง เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 391  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี อยากทราบว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำ ปี 2555 มีวันไหน ที่ไหน (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 690  ตอบ 3
อบต.ศรีมงคล เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (20 มี.ค. 2557)    อ่าน 271  ตอบ 2
อบต.ศรีมงคล ประปามีปัญหา (18 มี.ค. 2557)    อ่าน 285  ตอบ 6
อบต.บ้านไร่ การเเข่งขันกีฬา (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
 
 
ความรู้ในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก [ 27 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 39 
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. [ 17 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 66 
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอวิเชียรบุรี 2556 [ 3 มิ.ย. 2556 ]   อ่าน 184 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.หนองไผ่ [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณะสุ [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง งานประเพณีสงกรานต์ 2557 [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหา [ 23 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
ทต.โคกสะอาด กิจกรรมวันสงกรานต์ 2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับไม้แดง [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชอนไพร ประกาศพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเดือนเมษายน 2557 และเดือนพฤษภาคม 2557 [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนไพร การเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระและการระงับการใช้น้ำผู้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 2 งว [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.ซับไม้แดงสัญจรร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม [ 22 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงา [ 21 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
 
 
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 4 ก.ย. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553