เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


การดำเนินโครงการผักปลอดสารพิษ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 


โครงการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 43 


โครงการไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์และมหกรรมอาหารอร่อย เทศบาลเมืองประจำปี ๒๕ [ 8 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 4632  ตอบ 31  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 724  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 100  ตอบ 0  
 
 
ทต.โคกสะอาด ประชากร (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 706  ตอบ 9
ทต.ซับสมอทอด รบกวนขอแบบฟอร์มการสมัครประกวดนางนพมาศ 2557 (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีกรอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ว่างหรือไม่ค่ะ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.ห้วยใหญ่ ขอรายชื่อวัดและโรงเรียนในตำบลห้วยใหญ่ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (3 ต.ค. 2557)    อ่าน 10784  ตอบ 42
อบต.บ้านติ้ว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา จะเปิดกรอบเพิ่มบ้างไหมค่ะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 1
อบต.ซับพุทรา มีเรื่องถามเจ้าหน้าที่ธุรการของอบต.ซับพุทราครับ อิๆ (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 681  ตอบ 7
ทต.ซับสมอทอด หางานตรังอะไรที่แต่งเติม เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไม่ควรนำมาใช้ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 177  ตอบ 0
 
 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
วันแม่แห่งชาติ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.บัววัฒนา ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการประชาชนของชุดแพทย์เคลื่อนที่ กองพลทหารม้าที่ 1 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ พิธีประธานป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษารักษาศีล ๕ และหน่วยงานรัหษาศีล [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.โคกสะอาด สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองนางงอน (หนองอีงอน) หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเตียน ตำบลโคกสะอ [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศผลสอบจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.2) [ 27 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีมงคล โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 [ 27 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.ซับสมอทอด วันปิยะมหาราช ๒๕๕๗ [ 27 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ชอนไพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไ [ 27 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.หล่มเก่า ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนต [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553