ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การกำจัดขยะมูลฝอย [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 26 


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรวิเชียรบุรี [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 


รับมอบโล่และเกียรติบัตรการเป็นเทศบาลนำร่อง โครงการสู่เมืองคาร์บอนต่ำ [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 1  
สมัครงาน (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 1216  ตอบ 5  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 5278  ตอบ 35  
 
 
ทต.โคกสะอาด เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 พ.ค. 2558)    อ่าน 204  ตอบ 2
อบต.นาสนุ่น ติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 80  ตอบ 1
อบต.บ้านติ้ว บุญบั้งไฟตำบลบ้านติ้ว (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ขอใบอนุญาติก่อสร้าง (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 11479  ตอบ 43
ทต.บัววัฒนา มี เปิดสอบ สถาปนิก หรือ นายช่าง เขียนแบบ บ้างรึป่าวครับ (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 3
ทม.วิเชียรบุรี ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 1216  ตอบ 5
ทต.ซับสมอทอด หางานในอำเภอบึงสามพันค่ะวุฒิ ปวช. เพศหญิงค่ะ (16 พ.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา โอนย้าย (1 พ.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 1
 
 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ชอนไพร ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยขวัญอ่อน (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 5 บ้า [ 29 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.นาเกาะ จดหมายข่าวการชำระภาษี 2557 [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายดง [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลท้าย [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินสถานที่ก่อสร้างตลาดสด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท้ายดง [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่อง กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่องปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.นาสนุ่น ประกาศเรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.หล่มเก่า [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หล่มเก่า ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2) สน.มถ. มท 0892.4/ว1073  [ 29 พ.ค. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1077  [ 29 พ.ค. 2558 ]
การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1071  [ 29 พ.ค. 2558 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1069  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1068  [ 28 พ.ค. 2558 ]
รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1065  [ 28 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1026  [ 28 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553