///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจไทกัน [ 12 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงน้ำใจ แก่พี่น้องประชาชน [ 10 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงน้ำใจ แก่พี่น้องประชาชน [ 10 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ขอบพระคุณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (9 มี.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (6 ก.พ. 2559)    อ่าน 7114  ตอบ 36  
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ ขอทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำสำหรับทำเกษตรของ ห้วยใหญ่ (30 พ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยครับ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ท่าพล ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยครับ (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ โลตัสที่จะเปิดใหม่ ในตลาดซับสมอทอดครับ (19 พ.ค. 2559)    อ่าน 1359  ตอบ 9
อบต.หนองไผ่ มีตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ว่างไหม (17 พ.ค. 2559)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.ซับไม้แดง จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่าพล น้ำเเล้ง (6 พ.ค. 2559)    อ่าน 113  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ อยากโอนย้ายกลับบ้าน (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 0
 
 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคในฤดูหนาว เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 387 
ขอความอนุเคราะห์แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 299 
BIKE FOR DAD [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 539 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านไร่ โครงการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทม.วิเชียรบุรี การประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านไร่ โครงการเดินรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 31 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ชอนไพร การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้ายดง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองวังโป่งบริเวณท้ายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 12 ด้วยว [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองโกถึงบริเวณหน้าฝายบ้านวังชะนาง หมู่ที่ 9 - หมู [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองโก หมู่ 9 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองวังโป่งบริเวณหน้าฝาย หมู่ 9 [ 26 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 7 ราย กจ.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 1 รุ่นที่ 1-14 และช่วงที่ 2 รุ่นที่ 15-16 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/6949 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1045  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 พ.ค. 2559 ]
มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.6/ว38  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1042 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ค. 2559 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1048  [ 30 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1049  [ 30 พ.ค. 2559 ]
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กค. มท 0803/ว1044  [ 30 พ.ค. 2559 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553