///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน โดนน้ำกัดเซาะ [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 11 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 27 


โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอด ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0  
สมัครงาน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3042  ตอบ 13  
จำหน่ายธงชาติ ธงภปรครองราช 70 ปี ธงสก เสาธง พานพุ่ม ซุ้มไฟเบอร์กลาส ธงญี่ปุ่นติด (15 พ.ค. 2559)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 
 
อบต.บ้านกลาง ขอรับฟังความคิดเห็นในการ ก่อสร้างโรงงานยางพาราในตำบลบ้านกลางครับ (15 ก.ค. 2559)    อ่าน 225  ตอบ 4
อบต.บ้านติ้ว ตามหาคน (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 2
อบต.หนองไขว่ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.หนองไขว่  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.โคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3042  ตอบ 13
อบต.ศรีมงคล สอบถามปีนี้จัดบอลปะคับ (28 มิ.ย. 2559)    อ่าน 83  ตอบ 1
อบต.หล่มเก่า สอบถามตำแหน่งว่าง (20 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2181  ตอบ 18
อบต.บ้านกลาง ช่วยชี้แจงเรื่องการจัดการขยะของอบต.บ้านกลางทีครับ (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 315  ตอบ 1
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
ขอเชิญชวนสวมเสื้อโทนเหลืองเนื่องในวันเฉลิมฉลองเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ [ 2 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ซับไม้แดง [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 [ 27 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน โดนน้ำกัดเซาะ [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนบุศราคัม 10 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยไพลิน 3 [ 26 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าม่านเพื่อตืดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.ศรีมงคล ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 25 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 27 
อบต.ท้ายดง โครงการอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายดง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
 
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1449  [ 26 ก.ค. 2559 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1446 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1445  [ 26 ก.ค. 2559 ]
 

 
 
ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย [ 27 มิ.ย. 2559 ]   
แจ้งส่งคืนเงินตำบลละ 5 ล้านบาท [ 23 มิ.ย. 2559 ]   
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบหกสิบปีบริบูรณ์ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553