///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 7 


โครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 7 


โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง(โรคไตวายเรื้อรัง) [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 7 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 5011  ตอบ 16  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2215  ตอบ 2  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 10654  ตอบ 39  
 
 
อบต.สามแยก  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาตำบลบัววัฒนา (20 ก.พ. 2560)    อ่าน 1634  ตอบ 5
อบต.นาสนุ่น ติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพ (16 ก.พ. 2560)    อ่าน 465  ตอบ 5
อบต.ระวิง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ระวิง อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.พ. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (7 ก.พ. 2560)    อ่าน 5011  ตอบ 16
อบต.ท้ายดง  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริกา (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3079  ตอบ 4
ทต.บัววัฒนา รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 ก.พ. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง สอบถามตำแหน่งว่าง (นักพัฒนาชุมชน) (31 ม.ค. 2560)    อ่าน 45  ตอบ 1
ทต.ซับสมอทอด อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ โลตัสที่จะเปิดใหม่ ในตลาดซับสมอทอดครับ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2784  ตอบ 9
อบต.ซับพุทรา ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ อบต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ (26 ม.ค. 2560)    อ่าน 1743  ตอบ 5
 
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 5 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 168 
ร่วมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 212 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านกลาง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ใ [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายดง โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จ.พัทลุง [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ประจำปี 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทม.วิเชียรบุรี ออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนำชุมชน ปี๖๐ [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทม.วิเชียรบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถในโครงการ \"เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ\" [ 20 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
 

 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการออกอากาศรายการธรรมดีได้ดี [ 21 ก.พ. 2560 ]     
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกรรมการดำเนินการปร [ 21 ก.พ. 2560 ]     
สำรวจการตราเทศบัญญัติข้อบัญญัติว่าด้วยสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่ [ 21 ก.พ. 2560 ]     
พช0023.5/ว2396 ลว 17 กพ.2560 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. [ 20 ก.พ. 2560 ]     
การนำส่งรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
การนำส่งรายได้ อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปี2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]     
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 16 ก.พ. 2560 ]   
ขอประชาสัมพันธ์ประกาสรายชื่อสมาชิกช.พ.ค. ค้างชำระค่าสงเคราะห์รายศพเกิน 3เดือน [ 10 ก.พ. 2560 ]   
พช0023.5/ว64 ลว 10 กพ 2560 ประกาศกระทรวงการคลัง [ 10 ก.พ. 2560 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553