///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


กิจกรรม “ทำความดี ร่วมบุญ จิตอาสา พัฒนาวัด” เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 


โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 62 


พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 23 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 171  ตอบ 2  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7737  ตอบ 39  
สมัครงาน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 3590  ตอบ 14  
 
 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเสียงตามสายของเทศบาลตำบลซับสมอทอด (3 ธ.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ สอบถามเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของไฟฟ้า (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 171  ตอบ 2
อบต.สามแยก  (++แชร์แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย+) ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลเมืองตาก(อ่านแล้วผ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.สามแยก  (++แชร์แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย+) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองตาก(อ่านแล้วผ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.สามแยก  (++แชร์แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย+) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองไขว่ [[NEW]]ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.หนองไขว่  [[NEW]]ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สามแยก  ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บ้ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.สามแยก  ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
 
 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยมรกต 13 [ 11 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ร่วมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านติ้ว ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระป [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงลานแอโรบิคหลังอานามัย [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองม้วน หมู่ที [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้ายดง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 สายบ่อขยะ หมู่ที่ 9 [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.ท้ายดง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายวังขอน หมู่ที่ 6 [ 8 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อไปแข่งขันรายการ "กิ๊กดู๋ สงคร [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 รายการ [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
ทต.โคกสะอาด สรุปผลการจัดซื้อจขัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 28 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท.  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว2543  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองรับทิศทางการบริหารงานขององค์กรในทศวรรษหน้า ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2544  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library กศ. มท 0816.3/ว2523 [ข้อมูลรหัส] [คู่มือ]  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
 

 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อ [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
พช 51007/4142 การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุของอปท. ลว 2 ธค 59 [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
พช 51007/4144 การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพัสดุของอปท. ลว 2 ธค. 59 [ 6 ธ.ค. 2559 ]     
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี [ 2 ธ.ค. 2559 ]   
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 2 ธ.ค. 2559 ]   
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ อปท.e-laas [ 2 ธ.ค. 2559 ]   
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2559 ]   
มาตราการป้องกันการสมยอมราคา อบต.นางั่ว [ 29 พ.ย. 2559 ]   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ [ 28 พ.ย. 2559 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553