วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 อย่าลืมไปเลือกตั้ง สว. (สมาชิกวุฒิสภา) ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน //แจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สว. ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2557 ณ งานทะเบียนราษฎร //
 


หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชุด [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 130 


การแข่งขัน EMS Rally หน่วยปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอวิเชียรบุรี [ 25 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 113 


วันเด็กเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2557 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
อยากทราบว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำ ปี 2555 มีวันไหน ที่ไหน (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 687  ตอบ 3  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (23 ม.ค. 2557)    อ่าน 3691  ตอบ 28  
สมัครงาน (21 ธ.ค. 2556)    อ่าน 238  ตอบ 2  
 
 
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 9365  ตอบ 39
ทต.บัววัฒนา จะเทียบกันได้ไง ก็เด็กนาย กับคนเก่งสุด (14 เม.ย. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.นายม การขอรับการช่วยเหลือ ช่วง สงกรานต์ 57 (13 เม.ย. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 1
อบต.ซับไม้แดง เว็บไซต์ อบต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2557)    อ่าน 366  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี อยากทราบว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำ ปี 2555 มีวันไหน ที่ไหน (26 มี.ค. 2557)    อ่าน 687  ตอบ 3
อบต.ศรีมงคล เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (20 มี.ค. 2557)    อ่าน 268  ตอบ 2
อบต.ศรีมงคล ประปามีปัญหา (18 มี.ค. 2557)    อ่าน 281  ตอบ 6
อบต.บ้านไร่ การเเข่งขันกีฬา (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.หินฮาว เวลาทำงาน (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 
ความรู้ในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก [ 27 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 36 
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. [ 17 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 64 
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอวิเชียรบุรี 2556 [ 3 มิ.ย. 2556 ]   อ่าน 182 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.ซับสมอทอด งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่ [ 8 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 13 จุด [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.นาเกาะ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
ทม.วิเชียรบุรี สอบราคาจ้างเหมาขุดบ่อและขนย้ายขยะ เพื่อทำการฝังกลบ [ 3 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับไม้แดง ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 31 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด 4 ล้อ ชนิดแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คันด [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิดถังน้ำถังโฟมในตัว ตัวรถ ชนิด 10 ล้ [ 31 มี.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
 
 
 
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ [ 7 มี.ค. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำเดือนมกรา [ 7 มี.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๔ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน แล [ 13 ก.พ. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว ๗ ม.ค. ๕๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [ 7 ม.ค. 2557 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐๗ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (บ [ 6 ธ.ค. 2556 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดเดือนเมษายน - กันยาย [ 18 ต.ค. 2556 ]   
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘๘ ลว ๑๐ ก.ย. ๕๖ แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 10 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 6 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 5 ก.ย. 2556 ]   
แจ้งการโอนเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๖ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดการเรี [ 4 ก.ย. 2556 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553