ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 150 


ปั่นจักรยานไหว้พระใหญ่พัฒนาศาลสมเด็จฯ ปีที่ 3 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 63 


เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเกต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน กอง [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 103 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 5212  ตอบ 35  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 1087  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 220  ตอบ 0  
 
 
ทต.บัววัฒนา โอนย้าย (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โอนย้าย (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มี เปิดสอบ สถาปนิก หรือ นายช่าง เขียนแบบ บ้างรึป่าวครับ (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 2
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 5212  ตอบ 35
ทต.โคกสะอาด เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 169  ตอบ 1
อบต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 161  ตอบ 2
อบต.บ้านไร่ การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 ด่วน (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.นาเกาะ น้ำประปา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีหน่วยงานไหน อยากได้ดิน บ้างครับ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง เรื่อง ถนนขรุขระ เป็นหลุม (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 359  ตอบ 5
 
 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทต.ซับสมอทอด ปรกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๔ (ต่อจากโครงการเดิ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด ปรกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ปรกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมผนัง คสล. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณโรงเรียนอนุ [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยใหญ่ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 [ 23 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 22 
ทต.บัววัฒนา สาระสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 88 
ทต.ซับสมอทอด ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.หล่มเก่า แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายบ่ทิ้งขยะ) [ 20 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.ศรีมงคล โครงการให้ความรู้ส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 41 
อบต.หนองไขว่ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.หนองไขว่ ม.4 [ 9 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
 
 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553