ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ปั่นจักรยานไหว้พระใหญ่พัฒนาศาลสมเด็จฯ ปีที่ 3 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 11 


เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเกต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน กอง [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 58 


การแข่งขันพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 5 (EMS RELLY [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 40 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5082  ตอบ 33  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 994  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 194  ตอบ 0  
 
 
ทต.โคกสะอาด เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 140  ตอบ 1
อบต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 2
ทต.บัววัฒนา มี เปิดสอบ สถาปนิก หรือ นายช่าง เขียนแบบ บ้างรึป่าวครับ (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 ด่วน (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.นาเกาะ น้ำประปา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีหน่วยงานไหน อยากได้ดิน บ้างครับ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง เรื่อง ถนนขรุขระ เป็นหลุม (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 260  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (15 ก.พ. 2558)    อ่าน 898  ตอบ 15
อบต.นาสนุ่น รับสมัครงาน บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด(ใกล้บ้านหนองสรวง ต.ศิลาทิพย์) (11 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง ฝากข่าวงานบุญ (4 ก.พ. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 2
 
 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
ทม.วิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศวันเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงกำจัดขยะขนาดเล็กพร้อมเตาเผาโรงเ [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายดง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายดง [ 6 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ปั่นจักรยานไหว้พระใหญ่พัฒนาศาลสมเด็จฯ ปีที่ 3 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลโ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางแกน ใจแสน หมู่ที่ ๒ ตำบลโค [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเข้าหนองอีงอน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสะ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สามแยกบ้ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านยางสามต้นเชื่อมต่อเขต อบต.ภูน [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหน้าผาเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
 
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 2 สพบ. มท 0807.4/ว378  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 1 สพบ. มท 0807.4/ว377  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว73  [ 5 มี.ค. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว458  [ 5 มี.ค. 2558 ]
(ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.2/ว455  [ 5 มี.ค. 2558 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
 
 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553