ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 76 


ปั่นจักรยานไหว้พระใหญ่พัฒนาศาลสมเด็จฯ ปีที่ 3 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 44 


เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเกต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน กอง [ 16 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 89 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5152  ตอบ 33  
สมัครงาน (2 พ.ค. 2557)    อ่าน 1032  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอนย้ายข้ามกระทรวง (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 208  ตอบ 0  
 
 
ทต.บัววัฒนา ขอชื่นชมผลงาน (13 มี.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.โคกสะอาด เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 155  ตอบ 1
อบต.บ้านกล้วย เว็บไซต์ อบต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 113  ตอบ 2
ทต.บัววัฒนา มี เปิดสอบ สถาปนิก หรือ นายช่าง เขียนแบบ บ้างรึป่าวครับ (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ การส่งกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 ด่วน (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.นาเกาะ น้ำประปา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา มีหน่วยงานไหน อยากได้ดิน บ้างครับ (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง เรื่อง ถนนขรุขระ เป็นหลุม (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 303  ตอบ 5
อบต.บ้านกลาง ถนนในต.บ้านกลางฝุ่นเยอะมาก !! (15 ก.พ. 2558)    อ่าน 941  ตอบ 15
อบต.นาสนุ่น รับสมัครงาน บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด(ใกล้บ้านหนองสรวง ต.ศิลาทิพย์) (11 ก.พ. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านไร่ โครงการส่งเสริมคุณภาพเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทม.วิเชียรบุรี lสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนเพทาย 1/1 เชื่อมถนนมรกต [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.ซับสมอทอด พิธีสักการะส่วนศีรษะหลวงพ่อทบ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโค [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.โคกสะอาด ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าเทศบาลตำบลโคกสะอาด [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หล่มเก่า ประกาศใช้แผนการบริหารงานพัสดุ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หล่มเก่า ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หล่มเก่า ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศผลการ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน้ำสายซับสมอทอด [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านไร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
 
 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553