//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี//////
 
 
 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 6447  ตอบ 19  
ชื่อ website สะกดผิดครับ (4 ต.ค. 2560)    อ่าน 312  ตอบ 1  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 2468  ตอบ 2  
 
 
อบต.พุขาม หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (17 พ.ค. 2561)    อ่าน 101  ตอบ 1
อบต.ชอนไพร สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (15 พ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด เบอร์รถดูดส้วมของเทศบาลซับสมอทอด เบอร์ไรคับ (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 1372  ตอบ 1
อบต.ศรีเทพ เว็บไซต์ อบต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (2 พ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.ตาลเดี่ยว เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.ซับสมอทอด โรงพยาบาลบึงสามพันกำลังจะล่มสลายแล้ว (15 เม.ย. 2561)    อ่าน 14452  ตอบ 44
อบต.นายม เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เ (7 เม.ย. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.พุขาม หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.วังโป่ง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สามแยก ระยะเวลการเสียภาษีที่ดินปี 61 (23 มี.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
 
 
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 235 
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอวิเชียรบุรี จัง [ 28 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 262 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 301 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)
 
 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริห [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหา [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นิเทศงานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) จำนวน 4 รายการ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศจัดซื้อรีโมทคอนโทรล Econo RT 03 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซอยเทศบา [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองแจง ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีนอย่า [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
 
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1456  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว86  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2561 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก) ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัด กศ. มท 0816.4/ว1416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1403 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1404  [ 16 พ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ค. 2561 ]
 

 
 
แจ้งการโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด2/2561  [ 11 พ.ค. 2561 ]   
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่ว [ 11 พ.ค. 2561 ]   
พช 0023.5/ว6653 1- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 11 พ.ค. 2561 ]   
พช 0023.5/ว6653 2- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 11 พ.ค. 2561 ]   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภา [ 11 พ.ค. 2561 ]   
1- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนเมษายน 2561  [ 10 พ.ค. 2561 ]   
2- บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนเมษายน 2561  [ 10 พ.ค. 2561 ]   
กำหนดวันส่งผลงาน ว2055  [ 10 พ.ค. 2561 ]   
(แจ้งอบจ. ทม. ) การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ลด คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปี [ 10 พ.ค. 2561 ]   
(แจ้งอำเภอ) การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ลด คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียก ( [ 10 พ.ค. 2561 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553