///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


แสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 46 


พิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7593  ตอบ 39  
สมัครงาน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 3390  ตอบ 14  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ (6 ก.ค. 2559)    อ่าน 85  ตอบ 0  
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ โทรศัพท์ อบต.ห้วยใหญ่ไม่มีคนรับสาย (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 2
อบต.หนองไผ่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 7593  ตอบ 39
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 3390  ตอบ 14
อบต.หล่มเก่า เช็คที่นั่งว่าง หรือ ซื้อ/จอง/ ตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ได้ง่ายๆผ่านเน็ต ชำระเงินผ่านเ (10 ก.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.สามแยก เว็บไซต์ อบต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ซับพุทรา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.ซับพุทรา ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.บ้านกล้วย ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 0
 
 
ร่วมถวายความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 31 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 8 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 118 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ [ 22 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.นาสนุ่น พิธีลงนามถวายความอาลัย [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.สามแยก ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.สามแยก ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดประชาสัมพัน [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนชาวตำบลหนองไขว่ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๑ แล [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านติ้ว ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.นาสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นได้จัดการประชุมประชมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแนพัฒนาท้องถิ่ [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไขว่ ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 

 
 
พช 72402/ว1087 ลว 18 ตค 2559 มาตรการป้องกันการสมยอมราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ [ 19 ต.ค. 2559 ]     
พช 77401/ว538 ลว 18 ตค 2559 ขอส่งประกาศและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง [ 19 ต.ค. 2559 ]     
พช0023.5/ว4110 ลว 19 ตค 2559 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 19 ต.ค. 2559 ]     
พช0023.1/ว4111 ลว 19 ตค 59 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปปครองท้องถิน ด่วนที่สุด [ 19 ต.ค. 2559 ]     
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล [ 19 ต.ค. 2559 ]     
พช0023.1/ว4079 ลว 19 ตค59 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปปครองท้องถิน [ 18 ต.ค. 2559 ]     
พช74602/ว193 ลว 17 ตค 2559 รายงานการปิดประกาศสอบราคา/ประกวดราคา และขอความร่วมมือเผบแพร่ข่าวสอบราคา [ 18 ต.ค. 2559 ]     
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิ.ย59 เรื่องกำหนดเงื [ 18 ต.ค. 2559 ]     
พช 73201/ว132 ลว 13 ตค 2559 ขอส่งเอกสารประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ต.ค. 2559 ]     
พช 53802/592 ลว 12 ตค 2559 ส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 13 ต.ค. 2559 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553