ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป///ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 //
 


มอบเงินให้กับผู้ประสบอัคคีภัย [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 3 


ตอบรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลหลังเมือง จังหวัดราชบุรี [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


ออกตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบการภัยพิบัติสึนามิ [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
 
 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
สมัครงาน (19 ส.ค. 2558)    อ่าน 1429  ตอบ 8  
ขอข้อมูล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 1  
ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 5473  ตอบ 35  
 
 
อบต.บ้านกล้วย สอบถาม (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยใหญ่ ขอรายชื่อวัดและโรงเรียนในตำบลห้วยใหญ่ (31 ส.ค. 2558)    อ่าน 143  ตอบ 1
อบต.ชอนไพร อยากย้ายลงใกล้บ้านค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 6
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (19 ส.ค. 2558)    อ่าน 1429  ตอบ 8
อบต.บ้านไร่ มีตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพว่างใหมครับ (18 ส.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Application Vor ค่ะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร ซ่อมไฟ้ถนนได้เมื่อไหร่ค่ะ (24 ก.ค. 2558)    อ่าน 77  ตอบ 4
อบต.ชอนไพร ร้องเรียน (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.ศรีมงคล โปรดแสดงความคิดเห็น ฟุตบอลเข้าพรรษา2558 (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 49  ตอบ 2
อบต.หนองไขว่ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 248  ตอบ 1
 
 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2559-2561 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอม [ 6 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 88 
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เพิ่มเติม พ.ศ.2558-2560 [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
 
อบต.ชอนไพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลืิอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบเงินให้กับผู้ประสบอัคคีภัย [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - ๑๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.ซับสมอทอด โครงการผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่่อม [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ซับสมอทอด โครงการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และยาเสพติดในโรงเรียน [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด โครงการว่ายน้ำเป็นเน้นความปลอดภัย [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย [ 2 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 28 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
 

 
 
พช ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐๑ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 2 ก.พ. 2558 ]   
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12 19 ธ.ค.57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 17437 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 16 ต.ค. 2557 ]   
พช 0023.5/ว 16366 แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ [ 25 ก.ย. 2557 ]   
ที่ พช ๐๐๒๓. แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ขอเชิญประชุมประจำเดือน [ 5 ส.ค. 2557 ]   
 
   
   
   
   
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553