ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ /// ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ///
 


กิจกรรมชุมชนเสลินก้าวหน้า น่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 13 


เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 6 


งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ร่วมกิ [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 


จัดระเบียบทางเท้าเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 13 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553