เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ผู้ที่ผ่านการอบรมโคร [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 


การประชุมประชาคมการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 62 


วัันแม่แห่งชาติ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 56 


ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ [ 8 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553