ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป///ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 //
 


เข้าร่วมวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ครบรอบ 55 ปี [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 12 


โครงการไก่ย่างวิเชียรบุรีของดีเพชรบูรณ์ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 17 


โครงการอบรมเด็กเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน [ 11 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 


โครงการชุมชนไอโอดีนเข้มแข็ง [ 8 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553