ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 13 


วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 10 


วันเด็ก2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 11 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อปพร.จังหวัดระยอง [ 29 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553