///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว ปี 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 3 


เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 


ประธานเปิดงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 


เปิดงานประชุมสมาคม ชาวนาชาวไร่ ประเทศไทย [ 2 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553