///คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี ///
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 7 


โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอด ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 20 


ประชุมทางวิชาการการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 60 


ประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย [ 14 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553