ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การกำจัดขยะมูลฝอย [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 16 


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรวิเชียรบุรี [ 12 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 25 


รับมอบโล่และเกียรติบัตรการเป็นเทศบาลนำร่อง โครงการสู่เมืองคาร์บอนต่ำ [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 


รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ [ 12 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 175 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553