เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 


ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 24 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำแถวสองเพื่อห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2 [ 6 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 119 


หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 1 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 126 


หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชุด [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 235 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553