ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป///ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 //
 


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวั [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 


โครงการประเพณีหล่อเทียน ประจำปี 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 


โครงการประเพณีหล่อเทียน ประจำปี 2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 25 


โครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื๋อสัตย์ [ 15 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดวิเชียรบำรุง (ท่าน้ำ)

 
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2553