ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ /// ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ปั่นเพื่อพ่อ) ประจำปี 2558 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ///
 
 
 
 
 


นายสมโภชน์ นวลสาลี
ประธานสภาเทศบาล
 


นายวิรัตน์ รื่นพืชน์
รองประธานสภาเทศบาล


นายนพดล ทัตเศษ
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นางประทวน ในพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายเถวียร ธรรมสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายทวิน ภาชะนัย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประพันธ์ สุบิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายประสิทธิ์ คำมูลนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายสมศรี เอื้อศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายวิลัย สุจำนงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายสวาท ทวีทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


นายเหรียญ นาดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี