วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 อย่าลืมไปเลือกตั้ง สว. (สมาชิกวุฒิสภา) ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน //แจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สว. ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2557 ณ งานทะเบียนราษฎร //
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการกองศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวมยุรี ศรีแสนสุขนางจำเนียร ทองดี และบุคลากร นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ   โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่ผ่ามา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา 10.15 น. โดย กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 713 ท่าน