ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่///เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีย้ายที่ทำการใหม่ จากเดิม ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ไปอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหลังใหม่ ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการไว้ ณ โอกาสนี้//
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการกองศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวมยุรี ศรีแสนสุขนางจำเนียร ทองดี และบุคลากร นางสาวพนารัตน์ จันทร์หีบ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รุ่นที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ   โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครที่ผ่ามา

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2555 เวลา 10.15 น. โดย กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 968 ท่าน