หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 


ด.ต.วัฒนพงษ์ เกิดพูล
นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี
 


นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน
รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี


นางมณีรัตน์ แก้วเกิด
รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี


นางสาวณัฐฏ์จีรา ทัศนศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี
 


นางสาวณัฐฏ์จีรา ทัศนศิริ
รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี


นายณัฐพล ทองใจสด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี