หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
   
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 26.54 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ

ตำบลท่าโรงและตำบลสระประดู่ตำบลท่าโรงมีจำนวน 13 หมู่ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,16

ตำบลสระประดู่มีจำนวน 7 หมู่ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1,2,3,4,9,10,12 อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 105 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 275 กิโลเมตร ขณะนี้ได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 ชุมชน
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 8 ตำบลท่าโรง (อบต.ท่าโรง)
  ทิศใต้ จดหมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรง และตำบลสระประดู่ (ติดต่อกับ อบต.ท่าโรง
และ อบต.สระประดู่)
 
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 17 ตำบลท่าโรงและตำบลน้ำร้อน (ติดต่อกับ อบต.ท่าโรงและอบต.น้ำร้อน)
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.สระประดู่  
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอยู่ห่างจากถนนสายสระบุรี - หล่มสัก (สาย 21) 7 กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมรสุมอินเดีย ทำให้มี 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี