หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรงานการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกร งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานจัดทำงบประมาณ