เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ฟุกุ
แมว
  • 1.)
    ภาพตารางบันทึกการฉีดวัคซีนล่าสุด (ที่มี "หมายเลขการผลิตวัคซีน" และ "ชื่อสัตว์แพทย์พร้อมเลขที่ใบอนุญาตฯ")
ประวัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ลำดับ วันที่รับฉีดวัคซีน สถานะ ข้อมูล