หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 


 
 

/// อยู่บ้านปลอดเชื้อ เพื่อชาติ ///
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.2/ว 5326 การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู ฯ  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 654 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/ว 5342 รายงานการตรวจคุณสมบัติการขอรับการประเมินฯ โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
พช0023.1/ว5344 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.4/ว 5293 การรายงานและการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 5310 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 645 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.4/ว 647 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/13988 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เงินอุดหนุนศพด. ไตรมาส4 เพิ่มเติม (กันยายน)  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช0023.3/ว 5306 การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/13974 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 648 การยกเลิกระบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้สามัญและเปลี่ยนไปใช้ระบบเดียวกับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/ว 5299 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดอปท.  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 650 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความ ประจำปี 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 5297 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 5322 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 5295 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา เเละยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช0023.3/ว 651 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 5300 ผลการนับคะเเนนเลือกกิจกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศ ซึ่งเเป็นผู้เเทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 5302 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 5301 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/ว 5305 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.4/ว 5307 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถามตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/ว5304 รายงานการตรวจคุณสมบัติการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันเป็นเงินรางวัลของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.2/ว5308 การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 5309 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 641 ทนายความอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 639 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564  [ 21 ก.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 291
   


 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 4,605,862 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10