หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
โรงพยาบาลหล่มสัก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  [ 1 ธ.ค. 2551 ]   
 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในกิจการของกลุ่มง...  [ 1 ธ.ค. 2551 ]   
 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาล จำนวน ...  [ 27 พ.ย. 2551 ]   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ย...  [ 24 พ.ย. 2551 ]   
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา...  [ 24 พ.ย. 2551 ]   
 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551...  [ 21 พ.ย. 2551 ]   
 
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม word......  [ 20 พ.ย. 2551 ]   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)...  [ 20 พ.ย. 2551 ]   
 
นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ และคณะตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
แจ้งผู้ใช้งานระบบจองห้องประชุมของเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ...  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน...  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง บ้านพักพนักงาน  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
เทศบาลตำบลแคมป์สน สอบราคาซื้อาหารเสริม(นม)  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประมูลจ้างทำอาหารกลางวัน  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สอบราคาจ้างทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารและดูและพื้นที่ปลูกหญ้า  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น)  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 รายการ  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (โรงพยาบาลโคกเจริญ)  [ 17 พ.ย. 2551 ]   
 
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว อบต.นาแซง  [ 14 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (โรงพยาบาลสระโบสถ์)  [ 14 พ.ย. 2551 ]   
 
ธนาคารออมสิน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานธนาคารออมสินภาค5  [ 14 พ.ย. 2551 ]   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น  [ 14 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาซื้อ CCU Set ของศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  [ 12 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  [ 12 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดลพบุรี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหน้ามุขสถานีอานามัยฯ  [ 12 พ.ย. 2551 ]   
 
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  [ 12 พ.ย. 2551 ]   
 
จังหวัดลพบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งแรงดันไอน้ำ)  [ 12 พ.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     160      161      162     (163)     164      165      166     ....หน้าสุดท้าย >> 168