หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
คำสั่งเทศบาลเมืองวิเชียรุบรี เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน ฯลฯ
จึงแต่งตั้งให้พนักงานครูเทศบาลเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการจำนวน 3 ราย คือ
1. นางสาวมยุรี ศรีแสนสุข
2. นางจำเนียร ทองดี
3. นางวัชราภรณ์ ต่ายเมือง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11.39 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 144 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย