หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 155 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จึงบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 1 ราย
1. นางสาวเพ็ญศรี โพธิ์พงษ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ปฏิบัติการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11.51 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย