หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2562  
 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
กองช่าง พนักงานจ้างภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ฝ่ายการโยธา(กำหนดตำแหน่งใหม่)
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (กำหนดตำแหน่งใหม่)
พนักงานจ้างทั่วไป
3. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า) พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายการโยธา(กำหนดตำแหน่งใหม่)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 15.43 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 141 ท่าน