หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปี 2562  
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ขึ้น ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ พจอ.นพดล ทวีศรีศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการแก่ประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกฯ นางมณีรัตน์ แก้วเกิด รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แกนนำอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะและทัศนคตีที่ดีต่อผู้สูงอายุ และสามารถดูแลผู้สูงอายุหรือทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ ดูแลตัวเองไม่ได้ หรืออยู่คนเดียว เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี เป็นอย่างสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 14.51 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย