หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี นายสวาท ทวีทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นผู้เปิดการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประกอบด้วย ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกฯ นางมณีรัตน์ แก้วเกิด รองนายกฯ ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม รองปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ข้าราชการฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ สรุปผลการประชุมเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 15.43 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน