หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ  
 

ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง ให้ผู้ทดลองปฎิบัติราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวน 2 ราย คือ
1. ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ ปรางทับทิม ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
2. นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 11.37 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน