หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
 

ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานบริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง
กองสวัสดิการสังคม
ตำหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลฯ 056-791388 ต่อ 207 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 15.52 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน