หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2562  
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จัดโครงการรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2562 ณ บ้านธนากร 2 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารในโรงแรม โรงพยาบาล แผงลอย ตลาดสด โรงอาหาร ในโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น นางสุมนมาลย์ วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในคร้ังนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15.56 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 18 ท่าน