หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมอาเซียน   21 พ.ค. 2557 231
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้ในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก   27 ก.พ. 2557 302
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.   17 ธ.ค. 2556 376
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันยุงลาย   22 มี.ค. 2556 615
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว   10 ม.ค. 2556 551
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556   8 ม.ค. 2556 516
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน   2 ต.ค. 2555 745
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2556-2558   18 ก.ย. 2555 679
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560   18 ก.ย. 2555 1021
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556   18 ก.ย. 2555 752
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (ศูนย์บ้านสระประดู่)   14 ส.ค. 2555 1150
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี   14 ส.ค. 2555 476
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี๒๕๕๕   10 ก.ค. 2555 587
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคัดเลือกศูนย์เด็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ปี๒๕๕๕   5 ก.ค. 2555 484
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   2 เม.ย. 2555 535
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2555   2 เม.ย. 2555 1324
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีแถลงนโยบาย   8 พ.ย. 2554 2600
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2554   7 ก.ค. 2554 2162
ข่าวประชาสัมพันธ์   เส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณโรงเรียนปาลพันธ์วิทยา   24 มิ.ย. 2554 2026
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี เป็น เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี   18 พ.ค. 2554 2707
   1      2      3      4     (5)     6