หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 


 
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  1 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอม  30 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  12 พ.ค. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องการปฏิบัติงานของข้าราชการหรืออพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  5 พ.ค. 2563 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีประจำปีการศึกษา 2563  29 เม.ย. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี  16 เม.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยดเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่องานทะเบียนราษฎร  2 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและส