หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทม.วิเชียรบุรี   ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562   21 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านติ้ว   โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา 2562   19 ก.ค. 2562 2
กิจการสภา อบต.บ่อรัง   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง   19 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง สายซอยเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตาบลบัววัฒนา ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร โดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หินคลุกจานวน ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร    19 ก.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทพร้อมน้ำยาเคมีภัณฑ์   19 ก.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( รายหัว )   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   โครงการป้องความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ๓อ ๒ส    19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๒    19 ก.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทยหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒    19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City ประจำปี ๒๕๖๒    19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ \"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด\"   19 ก.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green city) ประจำปี๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   ติดตั้งป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ “จังหวัดเพชรบูรณ์ปลอดขอทาน”    19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแช่น้ำสมุนไพรและนวดฝ่าเท้า ฝ่ามืออย่างถูกวิธี    19 ก.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   โครงการแอพพลิเคชั่น”ถุงเงินประชารัฐ”   19 ก.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อรัง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่อข่ายดูแลผู้สูงอายุโดยได้มีการอบรมศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหาดส้มเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย    19 ก.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อรัง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ตาลเดี่ยว   ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)   19 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ซับสมอทอด   โครงการ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    19 ก.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 417