หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ตาลเดี่ยว   โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562   15 ก.ค. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อรัง   รณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลบ่อรัง   15 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อรัง   ประชุมร่วมกับรพ.สต.บ่อรัง ปะชุมเรื่องการควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก และ การปะกาศใช้พรบ.การคัดแยกขยะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2    15 ก.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ โอนเพิ่ม ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562   15 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาน้ำท่วม หมู่ 1   12 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาเกาะ   ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยบ้านนางแก้ว คำริน หมู่ที่ 4   12 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทม.วิเชียรบุรี   โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562   12 ก.ค. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.วังโป่ง   กิจกรรม พิธีทำบุญอำเภอวังโป่ง   12 ก.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อรัง   การประชุมแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   12 ก.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนไพร   กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด ตำบลชอนไพร ปี 2562   12 ก.ค. 2562 15
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนไพร   กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 บ้านเหมืองกลาง ตำบลชอนไพร ปี 2562   12 ก.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้ายดง   โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562   12 ก.ค. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ชอนไพร   กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกตำบลชอนไพร ปี 2562 หมู่ที่ 2 บ้านหัวนา   12 ก.ค. 2562 12
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำก้อ   โครงการปลูกต้นกล้าสู่ชุมชน ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมทาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กรกฎาค   11 ก.ค. 2562 33
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อรัง   กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา   11 ก.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ซับสมอทอด   ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด ประจำปี 2562   11 ก.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บัววัฒนา   ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังประทุม หมู่ที่ 4 บ้านวังอ่าง ตำบลบัววัฒนา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 47,015 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน   11 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นายม   งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3    11 ก.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังรวก   10 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกล้วย   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ก.ค. 2562 8
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 417