หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ทะเบียนสรุปการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/เหตุรำคาญ ปี 61 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 27 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)