หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

//คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2564-2565)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 9 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 61-63 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 62 รอบ 6 เดือน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 8 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 124  
 
ติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2561(2) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
แผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
แผนประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 16 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 94