หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 1) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 179  
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2      3