หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่องานทะเบียนราษฎร [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)