หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่อประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2563 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 244  
 
  (1)