หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ/รวมหนังสือสั่งการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือปฏิบัติงานในการดำเนินการ กรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (สำหรับนายทะเบียนผู้รับแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE) [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญฯ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2