หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการงานกองการศึกษา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการงานนิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (สำนักปลัดเทศบาล) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการงานกองคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติการให้บริการงานกองกองช่างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการให้บริการงานกองสาธารณสุข ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สถิติการให้บริการงานกองสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือการเสนออความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สถิติรายงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียน (ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านสิ่งแวดล้อม) ปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปสถิติผลการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)