หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 210  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 152  
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 8 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 8 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 15 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 2559-2561 [ 3 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง แผนพัฒนาเทศบาลสามปี ฉบับเพิ่มเติม ปี 2558-2560 [ 26 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2556-2558 [ 22 เม.ย. 2556 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศใช้ แผน 3 ปี เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี [ 20 ก.ค. 2553 ]  อ่าน : 188  
 
  (1)