หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561  
 

ด้วยเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามเห็นชอบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ      ที่ทำการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแล้ว 7 วัน ดังนั้นเทศบัญญัตินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 16.12 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 132 ท่าน