หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รายงานผลการดำเนินการด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  
 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการในด้านการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขึ้น
โดยเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14.25 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 63 ท่าน