หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี พ.ศ.2560  
 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2560 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยภายใน 15 วัน
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 13.18 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 64 ท่าน