หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
แผนประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก  ความพึงพอใจและแรงจูงใจ     ในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จนเกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดความผูกพันในองค์กร เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14.40 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน