หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
แผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจอันดีและเป็นทิศทางในการพัฒนาและสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้เกิดความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 14.50 น. โดย สำนักปลัดเทศบาลฯ

ผู้เข้าชม 69 ท่าน