หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 
 
การคมนาคมของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีทางหลวง
หมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสักและแยกเข้าอำเภอวิเชียรบุรี โดยถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2012 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 21 อำเภอวิเชียรบุรี ประมาณ
7 กิโลเมตร
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 1 แห่ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวิเชียร จำนวน 1 แห่งประกอบด้วย
 

รถบรรทุกน้ำพร้อมดับเพลิง จำนวน 3 คัน

รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน

เรือท้องแบบ จำนวน 1 คัน

มีสมาชิก อปพร. จำนวน 377 คัน
 
 
 
ทรัพยากรน้ำ
มีแม่น้ำป่าสัก คลองคอเลือก คลองห้วยชัน และมีสระน้ำ จำนวน 13 แห่ง คือ สระวัดในเรืองศรี , สระวัดป่าเรไรทอง , สระหลวงตาเพชร , สระวัดวิเชียรบำรุง , สระบ้านหนองไข่น้ำ , สระหมู่ 4 , สระหมู่ 9 , สระหมู่ 13 , สระวัดบุญชัย , สระหมู่ 16 สระคันเทา , สระวัดประชานิมติ , สระสนามบิน , สระหลวง หมู่ 6 ใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งน้ำสำรองในการดับเพลิง
 
 
   

แม่น้ำป่าสัก สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งไม่เพียงพอ ปัจจุบันใช้แหล่งน้ำทำน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค

คลองคอเลือก สำหรับการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้งไม่เพียงพอ

คลองห้วยชัน สำหรับการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว
ในช่วงฤดูแล้งก็ไม่เพียงพอ

สระน้ำ ที่ใช้อุปโภคและบริโภค คือ
 

สระวัดในเรืองศรี(2)

สระหลวงตาเพชร

สระบ้านหนองไข่น้ำ

สระหมู่ 9

สระวัดบุญชัย

สระวัดประชานิมติ(2)

สระหลวง หมู่ 5

สระวัดป่าเรไรทอง(4)

สระวัดวิเชียรบำรุง(2)

สระหมู่ 4

สระหมู่ 13

สระหมู่ 16 สระคันเทา

สระสนามบิน