หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 


 
 

/// อยู่บ้านปลอดเชื้อ เพื่อชาติ ///
 
 
 
 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (สำนักปลัดเทศบาล)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (สำนักปลัดเทศบาล)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (สำนักปลัดเทศบาล)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า(สำนักปลัดเทศบาล)


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (สำนักปลัดเทศบาล)


คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ซ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (กองช่าง)


คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (กองช่าง)


คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) (กองช่าง)


คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (กองช่าง)


คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตดัดแแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (กองช่าง)


คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งขุดดิน (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งเคลี่ยนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งถมดิน (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (กองช่าง)


คู่มือการแจ้งใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (กองช่าง)


คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ข้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต(กองช่าง)


คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ข้นตอนออกใบอนุญาต(กองช่าง)


คู่มือการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (กองช่าง)

 
   1      2      3     (4)     5   
 
 

 
 
 
 
         
 
 
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร : 056-791388 , 056-791887 โทรสาร : 056-791887
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 4,671,665 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
โทร. 056-791388 ต่อ 8565
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10