หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายตฤณ ตรีอุโภชน์
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 064-4549878
พันจ่าเอกทองใหม่ จันทร์คุ้ม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
โทร : 056-791388 ต่อ 8
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.)