หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ ชาวไร่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายปาลิต ธาราเกษม
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววรัทวีร์ บุญแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวสุรางค์ เปไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรัชญ์สรา วงศาปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร


นายสุริโย คำเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร


นายกวีวัธน์ โชติเศรษฐโภคิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเทพชาย จิตรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายสมพร อ่อนตาแสง
พนักงานขับรถยนต์


นายวัชรพงษ์ ธูปมงคล
พนักงานขับรถยนต์


นายนิรุต ทาไกร
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส ศรีสวย
พนักงานขับรถยนต์


นายณที บุญมา
พนักงานขับรถยนต์