หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
นายจิรานุวัฒน์ บัวสำลี
ผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าฝ่ายการโยธาหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างวิศวกรโยธา


จ่าเอกอนุชิต ฝ่ายสงฆ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายช่างโยธา


นางประสิทธิ์ พรามจร
นักการ


นายธนา อาบสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายปิยณัฐ อ้อมนอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายขวัญ บุญลาสี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นางสาวไพลิน นันทะจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุทธิรัตน์ รื่นพืชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยพัฒน์ บัวงาม
พนักงานขับรถยนต์