หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวนภาพร ศรสุรินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวมยุรี ศรีแสนสุข
ครู


นางสาวเพชรรุ่ง อยู่ทอง
ครู


นางสมจิตร อรัญเพิ่ม
ครู


นางจำเนียร ทองดี
ครู


นางวัชราภรณ์ ต่ายเมือง
ครู


นางวัชราภรณ์ อินอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-
ศึกษานิเทศก์


นายกำธร ทัตเศษ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นายสิรวิชญ์ ศรีสีฐาน
ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม