หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
-
ปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
 
 
นายไพฑูรย์ ขันทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


-
หัวหน้าฝ่ายสัมคมสงเคราะห์


นางศศิร์ภร ชะนะชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


นางวรรณฤดี ทาไกร
นักพัฒนาชุมชน


-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณิชาภา แก้วเจิม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุดารัตน์ พวนขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธิดารัตน์ บุญญาวงศ์
คนงาน(ปฎิบิติงานสังคมสงเคราะห์)