หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
 
 

ก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และการจัดหา/สร้างสถานที่ พัฒนาด้านการเกษตร
 
 

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

การส่งเสริมสวัสดิการการศึกษาวัฒนธรรม และประเพณี
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการประชาชน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน