ท่านต้องการให้ ทม.วิเชียรบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การศึกษา ( 24 )
29.27%
แหล่งน้ำ ( 13 )
15.85%
การคมนาคม ( 28 )
34.15%
การไฟฟ้า ( 4 )
4.88%
การบริการประชาชน ( 13 )
15.85%