ท่านต้องการให้ ทม.วิเชียรบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การศึกษา ( 24 )
30.77%
แหล่งน้ำ ( 11 )
14.10%
การคมนาคม ( 28 )
35.90%
การไฟฟ้า ( 4 )
5.13%
การบริการประชาชน ( 11 )
14.10%