ท่านต้องการให้ ทม.วิเชียรบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การศึกษา ( 24 )
35.82%
แหล่งน้ำ ( 6 )
8.96%
การคมนาคม ( 24 )
35.82%
การไฟฟ้า ( 2 )
2.99%
การบริการประชาชน ( 11 )
16.42%