ท่านต้องการให้ ทม.วิเชียรบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การศึกษา ( 24 )
31.17%
แหล่งน้ำ ( 11 )
14.29%
การคมนาคม ( 28 )
36.36%
การไฟฟ้า ( 3 )
3.90%
การบริการประชาชน ( 11 )
14.29%