หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 

 //คำขวัญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี// รำโจ๋งพื้นบ้าน ศาลสมเด็จพระนเรศวรรวมใจ งามล้ำพระนอนองค์ใหญ่ ลือเลื่องทั่วไทยไก่ย่างวิเชียรบุรี
 
 
  
 
 
มีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง บำรุง ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และให้มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มากขึ้น
 
 
มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงิน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่